CLT-Tilaelementti

Luonnollisesti puurakentamista

CLT-Tilaelementti
Hiilivarasto 7500 kg Co2

Tälle sivustolle on koottu hyviä käytäntöjä ja ohjeita tilaelementtirakentamisen toimialalta. Asioista on keskusteltu, suunnittelijoiden, rakennusliikkeiden, talotehtaiden ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Sivuston tavoitteena on: jakaa tietoa,edistää hyvää rakentamistapaa ja ennaltaehkäistä virheitä sekä edistää yhteisiä käytäntöjä ja rakentamisen sujuvuutta. Lisätä puurakentamisen prosessien vakiointi ja tukea hyvää asumista.

Sivustolla esitetään useita historian ratkaisumalleja joita voidaan hyödyntää osittain. Yleensä valitsemalla parhaat ratkaisut eri hankkeista. Tietenkin tulee muistaa että sovellettaessa on huomioitava rakennushankkeen erityispiirteet. Myös muita ratkaisuja voi käyttää, jos ne täyttävät rakentamista koskevat säännökset ja ovat hyvän rakentamistavan mukaisia.

CLT-Tilaelementti <BR> Hiilivarasto 7500 kg Co2
Tilaelemettirakentamisen historia

Tilaelemettirakentamisen historia

Sivutolle on kerätty kohteita viimeisen 10 vuoden ajalta. Kohteen yhteydessä on mainittu muutamia kehitysteemoja jotka ovat omalta osaltaan kehittäneet koko rakennejärjestelmää.

Katso lisää

Tilaelementtirakentamisen hyödyllisiä linkkejä.