Tietonurkka

CLT-tilaelementti on erittäin yksinkertainen koota. Elementtien liittäminen tapahtuu ruuveilla ja liimalla. Kokoonpanossa tarvitaan kuitenkin paljon muuta osaamista, mm. puurakentamisen tutut aihepiirit palotekniikka, äänitekniikka ja talotekniikka muokkaavat kokoonpanon muuttujia ja laaduuntarkkailua. Tietonurkkaan on koottu eri osa-aluiden tietolähteitä. Yksi parhaimmista lähteistä on puuinfo, joka jatkuvasti julkaisee uutta tietoa alalle. Tutkimustieto on muutoin hyvin pirstaloitua ja eri suunnittelutoimistoilla on hyvinkin erillaisia käytäntöjä rakenteiden suunnitteluun.

CLT-rakentamisen toimijoita

Lisätietoa ja tutkimusportaaleja